Baasjes

sample imageHebben jullie al een pup uit de Stars and Tails kennel? Dan geeft deze pagina wellicht handige additionele informatie. Bij uw pup heeft u een document meegekregen waarin tips en adviezen staan voor de opvoeding van en omgang met uw pup. Document kwijt? Geen nood. De inhoud staat hieronder nog eens weergegeven. Zoals altijd: als er vragen zijn, aarzel niet om even contact met mij op te nemen.

Info 1

Entingen

De pups krijgen hun eerste enting met 6 weken bij ons thuis, de volgende enting dient gegeven te worden op een leeftijd van 9 weken, de laatste wordt gegeven met 12 weken. Daarna de hond ieder jaar 1x inenten, als U vaak op plaatsen komt waar veel honden bij elkaar komen of dat de hond bijv. in de zomervakantie een keer naar een kennel moet is het verstandig de hond ook tegen kennelhoest te laten enten.

Voedingslijst

U kunt op een eenvoudige manier bereiken, dat Uw hond alles krijgt wat hij nodig heeft in de juiste verhoudingen, door gebruik te maken van de ervaringen van de fabrikanten van hondenvoer. Het voeren van een volledige brok is hiervoor de aangewezen manier. Wij gebruiken Proplan puppybrokken van Purina. Als de hond 10 a 12 maanden is, gaat U dan over op Proplan brokken voor grote rassen. Proplan is een volledig uitgebalanceerd, hoogwaardig voer, Uw hond komt niets te kort als U dit voert. De te voeren hoeveelheden vindt U in de brochure uit Uw puppypakket, wij hebben de ervaring, dat de hoeveelheden aan de hoge kant zijn, maar iedere hond is verschillend. Wij raden aan om de hoeveelheden per dag te verdelen over 4 maaltijden en dit aantal langzamerhand omlaag te brengen tot uiteindelijk 2 maaltijden per dag vanaf het moment dat de hond ongeveer 5 maanden is. Ik doe er zelf vaak over de dag verdeeld 1 hamburger RODI BLANKE PENS overheen, dit vinden ze heerlijk! U kunt ook Uw hond zelf laten bepalen hoeveel hij eet, door hem doorlopend de mogelijkheid te geven te eten wat hij wil. (bij sommige Labradors is dit niet aan te raden )

Het feit dat wij Proplan gebruiken wil niet zeggen, dat wij andere merken slecht vinden, maar we hebben er goede ervaringen mee en kennen geen beter merk.

Om de darmflora te activeren wordt aangeraden 1x per week alleen compleet vleesvoer te voeren, het liefst vlees/pens compleet. Dit is verkrijgbaar bij de Dierenspeciaalzaak en/of supermarkt, merken zijn bijv. AHV, RODI en SMULDIER.

Wilt U overgaan op ander voer, doe dit dan geleidelijk aan, zorg altijd voor COMPLEET of VOLLEDIG voer, zodat alle essentiële voedingstoffen die de hond nodig heeft in de juiste hoeveelheid en  verhouding gegeven worden. COMPLEET of VOLLEDIG staat dan altijd vermeld op de verpakking!

Het eten moet niet te warm of te koud gegeven worden, kamertemperatuur is prima. Zorg ervoor, dat de hond direct na het eten niet te actief is, zeker voor puppy's is dit niet goed! Wissel niet te vaak van voer, het maag-darmkanaal moet zich dan steeds op een ander voer instellen, waardoor problemen kunnen ontstaan, zoals diaree. Zorg dat de hond altijd vers drinkwater ter beschikking heeft.

Geef de hond nooit botten die kunnen versplinteren, zoals karbonades en kippenbotten, deze kunnen namelijk de ingewanden ernstig beschadigen. Geef de hond ook geen rauwe groenten, die wordt namelijk niet verteerd en ook geen (rauw) varkensvlees i.v.m. ziekte van Aujesky. CHOCOLADE mag de hond beslist niet hebben, dit kan verlamming van de hartspier veroorzaken.

Voorkomen is beter dan genezen

Een labrador is een hond die snel groeit, het is daarom belangrijk om er alles aan te doen om problemen die verband houden met die snelle groei te voorkomen. In de eerste plaats is een goede voeding van groot belang, Proplan heeft hier speciaal brokken voor gemaakt. Verder moet de hond beslist niet te dik gehouden worden. Te mager is natuurlijk ook niet goed! Beweging is goed voor de spierontwikkeling van de hond, maar OVERDAAD SCHAADT, gun Uw hond op tijd zijn rust, dwing hem zo nodig daartoe, er zijn honden die hun grenzen niet kennen en door blijven gaan. Als de hond moe is, worden de botten meer belast omdat de spieren niet voldoende meer opvangen! Zwemmen is een ideale bewegingsvorm, de spieren kunnen zich ontwikkelen zonder dat het skelet wordt belast. Het skelet van de hond is pas volledig uitgehard als hij ongeveer 1 jaar oud is, probeer daarom het 1e jaar overbelasting te vermijden dus;

 • ervoor zorgen dat de hond een goede spierontwikkeling krijgt;

 • zodra de hond tegen Ziekte van Weil is geënt hem zoveel mogelijk laten zwemmen (in de zomer)

 • aangelijnd lopen in rechte lijn in stap.

 • als de hond moe is, hem met rust laten, of dwingen te rusten (bench);

 • de hond niet laten springen, aanhalen kan ook op Uw hurken;

 • de hond geen trappen laten lopen, zeker niet rennend;

 • de hond niet laten spelen op een gladde ondergrond;

 • plotseling draaien vermijden;

 • geen andere honden op hem laten springen;

 • niet op de hond duwen als U hem wilt laten zitten;

 • voorkomen dat de hond constant aan de riem trekt;

 • de hond niet meenemen naast de fiets.

 Hiermee kunt U niet voorkomen dat de hond een erfelijk probleem heeft, wel kunt U de gevolgen daarvan tot een minimum beperken. We willen U niet ongerust maken, Uw hond is echt geen kasplantje, maar een beetje oplettendheid is het eerste jaar zorgt ervoor, dat U de volgende 12 tot 14 jaar des te meer plezier van Uw hond heeft.  

Opvoedtips

De hond is van nature een roedeldier. Elke roedel kent een roedelleider, die onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van zijn roedel eist, wat de roedelleider bepaalt, dat gebeurt. Nu de hond bij thuis is, is Uw gezin zijn roedel. Zorg er dus voor, dat U de roedelleider bent en blijft, U bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt!

Hoe brengt U Uw hond nu bij, wat U wel en wat U niet wilt? En hoe maakt U hem duidelijk wat een bepaald commando betekent? U kunt er van uit gaan, dat een hond de neiging heeft om dingen die prettig zijn te herhalen en dingen die onprettig zijn te laten. Het op de juiste momenten en op de juiste manier belonen en bestraffen zal dus tot resultaat moeten leiden. De stem speelt hierbij een belangrijke rol, gebruik een hoge toon bij het belonen en een lage toon bij het bestraffen.

U zult merken, dat U niets bereikt als de hond geen aandacht voor U heeft, het is dus essentieel, ervoor te zorgen dat U de aandacht van de hond heeft als U iets van hem/haar vraagt. Een speeltje dat hij/zij heel leuk vindt werkt meestal heel goed als aandachtstrekker, bijvoorbeeld een tennisbal of een piepbeestje. Dit speeltje gebruikt U alleen als U met de hond speelt, na het spel bergt U het weer weg. U bepaalt wanneer er gespeeld wordt en hoelang. U bent degene die met het spel begint en ook degene die het spel beëindigt .

AANDACHT IS DE BASIS VAN HET GEHELE LEERPROCES.

 Probeer gebruik te maken van het natuurlijke gedrag van Uw hond, als U bijvoorbeeld ziet dat Uw hond van plan is te gaan zitten, zeg dan ZIT, hij gaat inderdaad zitten, want daar was hij mee bezig. Beloon hem nu uitbundig op vriendelijke hoge toon. Als U dit een aantal keren is gelukt zal de hond gaan begrijpen dat hij moet gaan zitten als U ZIT zegt en dit ook leuk vinden, U beloont hem daar immers voor. Een ander voorbeeld; U zult gemerkt hebben dat de hond U heel interessant vindt en alles wat U doet zijn aandacht trekt, hij zal dan ook geneigd zijn naar U toe te komen. Als U op het goede moment KOM VOOR of KOM HIER zegt omdat U ziet dat hij dat van plan was, zal hij dit dus ook doen, waarna de beloning volgt. Dit gedrag kunt U ook gemakkelijk uitlokken met bijvoorbeeld zijn etensbak.  

Zorg er dus altijd voor, dat het correct uitvoeren van een commando een prettige ervaring voor Uw hond is en geef de commando's alleen als U de aandacht van Uw hond heeft en (vooral in het begin) U er zeker van bent dat het ook wordt uitgevoerd.  

Geef NOOIT een commando aan Uw hond terwijl hij iets anders doet, U leert Uw hond dan een verkeerde betekenis van het commando: als de hond van U wegloopt moet U niet zeggen KOM VOOR, dat zegt U alleen als hij naar U toe komt. U zult merken dat Uw hond heel snel leert als U op het juiste moment de commando's geeft: op het moment dat hij al doet wat U met het commando bedoelt! Wees hier heel duidelijk en consequent in.  

De hond zal ongetwijfeld ook dingen doen die U niet wilt, hoe zou hij dat ook moeten weten. Als U er echter voor kunt zorgen dat die dingen als onprettig worden ervaren zal de neiging tot herhaling snel minder worden. Hoe bereikt U dit?? Stelt U zich eens voor dat de hond bijvoorbeeld Uw planten uit de tuin staat te graven, maak dan gebruik van iets om hem te laten schrikken, bijvoorbeeld een tuinslang of een sleutelbos. Een plotselinge straal water op zijn snuit zal er voor zorgen dat hij ophoudt met het graven, wat ook de bedoeling was, beloon hem nu uitbundig. Is de tuinslang niet gebruiksklaar gooi dan bijvoorbeeld met een bos sleutels naar hem (geen steen o.i.d.), wat dezelfde schrikreactie zal veroorzaken.

De hond zal niet door hebben dat U de schrikreactie veroorzaakte (U gebruikt Uw stem niet!) en tijdens het belonen graag naar U toekomen. Ook met de stem kan gecorrigeerd worden, als de hond iets doet wat U niet wilt, zeg dan bestraffend (dus met een lage stem) NEE en onderbreekt hij inderdaad wat hij aan het doen was, beloon hem dan onmiddellijk.

 BESTRAFFEN MOET DUS ONMIDDELLIJK OVERGAAN IN BELONEN ALS DE HOND HET ONGEWENSTE GEDRAG ONDERBREEKT.

 Zorg ervoor, dat U duidelijk bent tegen Uw hond, als hij iets niet mag, dan mag hij het ook nooit. Gebruik altijd dezelfde commando's als U hetzelfde bedoelt en spreek dit ook af met eventuele andere huisgenoten. Vooral kinderen hebben de neiging door elkaar heen allerlei verschillende commando's te roepen tegen de hond, probeer dit te voorkomen, de hond wordt hier alleen maar onzeker van en hij raakt eraan gewend commando's niet op te volgen.  

Als Uw hond eens angstig reageert op iets, troost hem dan NIET en haal hem NIET AAN, U leert Uw hond anders dat hij terecht angst vertoont en die angst wordt zo alleen maar groter.  Veel beter is om het angstgedrag te negeren en net te doen of er niets aan de hand is.  

Angst voor vuurwerk lost U bijvoorbeeld heel simpel op door zo nu en dan gewoon een ballon op te blazen en die dan kapot te laten knallen, daarna gewoon doorgaan met Uw dagelijkse bezigheden, hij zal denken dat het erbij hoort want de roedelleider reageert immers niet erop.

Enkele praktische tips;  

 • Als Uw hond met koekjes beloont, gebruik hiervoor dan zijn eigen brokken en minder deze op zijn dagelijkse hoeveelheid, hiermee voorkomt U dat hij moddervet wordt.

 • De hond komt U graag iets brengen, straf hem daar nooit voor maar zeg braaf en pak het van hem aan en geef hem vervolgens zijn eigen speeltje.

 • Kluift de hond op Uw spullen, pak het dan af, zeg FOEI en geef hem zijn eigen speeltje.

 • Zorg ervoor, dat de hond snapt wat U bedoelt, anders heeft het bestraffen geen enkele zin en wordt de hond alleen maar onzeker.

 • Beperk het gebruik van de halsband tot de periode waarin U de hond uitlaat, doe hem daarna gelijk weer af. Hiermee voorkomt U dat de hond tijdens het spelen zich aan zijn eigen halsband kan ophangen als hij ergens achter blijft haken.

 • Koop een bench. Uw hond wordt op deze manier sneller zindelijk en U voorkomt dat de hond in huis dingen kan slopen, dit is een gedraging die heel snel een gewoonte wordt dus geef hem niet de kans!

 • Voorkomen dat de hond gaat bedelen: geef hem nooit iets van tafel of iets wat U op dat moment zelf eet, maar doe alles wat U hem geven wilt in zijn eigen etensbak en geef hem die op zijn eigen plaats.  

De hond stamt af van de wolf. Wolven leven in groepen die roedels genoemd worden. In elke roedel is een roedelleider die zorgt voor zijn roedel, altijd attent is en waarschuwt wanneer er onraad is, maar ook ABSOLUTE GEHOORZAAMHEID eist van zijn roedel. Wordt er niet naar hem/haar geluisterd dan corrigeert de roedelleider altijd onverbiddelijk. Dit zult U als baas van Uw hond ook moeten doen want U bent de roedelleider en Uw hond is het laagst in de roedel (uw gezin).  

Begin met de training van Uw hond zodra hij als pup van ongeveer 8 weken bij U in huis komt. Leer hem vanaf de eerste dag wat hij/zij wel of niet mag, want als hij iets mag, dan mag hij het ALTIJD, mag hij iets niet, dan mag hij dat NOOIT. Een hond denkt zwart/wit, niet grijs. Dus laat U niet verleiden door zijn lieve kopje of door te denken: hij is nog maar zo klein. Wilt U bijv. de hond niet op de bank, dan mag hij dit dus nooit, staat U het toe dan vindt de hond dat hij altijd mag, ook al komt hij net uit de modder. Wees dus DUIDELIJK en CONSEQUENT. Als U dit toepast in de hele opvoeding van de hond dan is het aanleren van welke oefening dan ook een stuk gemakkelijker. Een hond iets aanleren kost minder tijd en moeite dan een hond iets afleren.  

Zorg dat het hele gezin altijd hetzelfde commando gebruikt, bijv. als U wilt dat Uw hond gaat liggen geef dan het afgesproken commando, bijv. AF en niet soms DOWN en dan weer AF, Uw maakt zo Uw hond onzeker. Praat niet allemaal tegelijk tegen de hond, want dan weet hij het ook niet meer. Neem er de tijd voor om Uw hond wat te leren, wees geduldig en consequent en vergeet nooit Uw hond te belonen als hij het goed heeft gedaan. Door de hond te belonen bereikt U sneller en eenvoudiger Uw doel.   Zorg dat U altijd de baas bent en blijft over Uw hond want U bent tenslotte de roedelleider. Kinderen tot ongeveer 12 jaar zijn gelijk aan de hond in de roedel en baby's zijn ondergeschikt aan de hond (zo ziet de hond het). Dus laat Uw kinderen NOOIT alleen met de hond want hij corrigeert zoals hij van nature geleerd heeft door te bijten (moeder corrigeert haar pups door te bijten in het nekvel).  

EEN GEHOORZAME HOND IS EEN LIEVE HOND.

Hoe speel ik met mijn hond?

Speel regelmatig met Uw hond, hij heeft het nodig. Tijdens het spel wordt vaak spelenderwijs bepaald of bevestigd wie de hoogste in de rang is. Dit gedrag is reeds op zeer jonge leeftijd te zien. Voor het opbouwen van een goed contact met Uw hond is het allereerst noodzakelijk dat U omgaat met de hond op een manier die de hond kan begrijpen. Dit contact is er echter niet zomaar. Het zal moeten worden opgebouwd. Is het contact met de baas goed, dan zal de hond doorgaans graag naar U willen luisteren en voor U willen werken. Een speeltje is een hulpmiddel om met Uw hond te spelen. Dit kan zijn een piepbeestje, een bal, een oude lap, een opgestopte sok enz., maar beslist geen dummy, hier wordt alleen maar mee gewerkt. Dit speeltje wordt alleen gebruikt, als de baas met de hond speelt. Is het spel afgelopen, dan bergt U het speeltje weer weg. Geef zelf aan wanneer U wilt spelen en wanneer U wilt stoppen, zodat de rangorde tussen baas en hond duidelijk is en blijft. Spelen moet uitnodigend zijn en niet dwangmatig. Enthousiast zijn tegen de hond en hem eens knuffelen wanneer hij braaf is, dragen bij tot een goed contact. Laat de hond eens in Uw armen rennen na het roepen van zijn/haar naam. Wees enthousiast, dan wordt de hond het ook.  

Voor een goed spel met de hond is aandacht van de hond essentieel. Wanneer de hond een andere hond die toevallig in de buurt is leuker vindt, moet er eerst voor gezorgd worden dat U veel interessanter wordt voor de hond. Ideaal is dat de hond het gezelschap van de baas boven alles verkiest. Daarvoor gebruiken we nu het speeltje als hulpmiddel. Neem het in de hand en loop achteruit, laat de hond achter U aankomen. Verstop het speeltje eens achter Uw rug, ren ermee weg of gooi het in de lucht en laat de hond het pakken. Maak het spannend voor Uw hond. Duw de hond eens speels van U weg, vaak wil hij dan juist weer sneller bij U terugkomen.  

Vastbesloten, rechtvaardig en consequent zijn wil zeggen: eerlijk tegenover Uw hond staan, dit is het geheim van Uw succes. Trek U niets aan van mensen om U heen, zij weten niet hoe je een hond moet opvoeden, U wel.  

Doet de hond het goed, beloon hem/haar dan onmiddellijk, doet de hond het fout straf dan door bijv. Foei of nee. Doet hij het daarop gelijk zoals het moet, dan direct weer belonen.  

Mopper nooit na, een hond begrijpt dit niet. Een jonge hond vergeet snel, dus bij 1x corrigeren blijft het niet. Wees geduldig en consequent. Straf op het juiste moment, nooit erna en straf niet van te voren, U maakt de hond dan onzeker en bang.  

 Een hond slaan werkt niet, dit is een menselijke straf, de hond wordt alleen maar bang voor Uw handen. Bestraf hem zoals zijn moeder dat doet door hem in het nekvel te pakken, schudt hem door elkaar en zeg met een lage stem foei.  

DEZE CORRECTIE MAG ALLEEN IN UITERSTE NOODZAAK GEBRUIKT WORDEN.  

 

Info 2

Tot 1 jaar

Wat mag beslist niet met uw hond voordat hij 1 jaar is!

TRAPPEN LOPEN is een enorme belasting voor de gewrichten van de hond. Moet U een trap op of af, til de hond op en loop rustig met hem de trap op of af. Wordt hij te groot om te tillen, lijn hem aan en loop rustig de trap op of af. Probeer zoveel mogelijk traplopen te vermijden voordat hij/zij 1 jaar is.  

FIETSEN is voor het eerste jaar niet toegestaan omdat de gewrichten dan overbelast worden. Na 1 jaar kunt U de hond langzaam aan de fiets wennen. Zoek een rustig weggetje op, neem de hond aan de rechterkant en laat de hond in draf lopen. Als U de hond laat rennen dan krijgen de gewrichten het heel erg te verduren, waardoor er beschadigingen in de gewrichten kunnen ontstaan en Uw hond mank gaat lopen. Controleer na de fietsrit zijn voetzolen op beschadigingen.  

BEHENDIGHEID is een leuke bezigheid voor de baas en hond maar mag pas nadat de hond volledig is uitgegroeid. Dat is op een leeftijd van 15 maanden. Dus begin niet te vroeg als U in de toekomst geen klachten wilt bij Uw hond.

Zindelijkheid

Hoe maakt U een hond zindelijk??  

Als de pup bij U thuis komt en hij heeft het huis verkend, dan zal hij moe zijn en gaan slapen. Als hij daarna wakker wordt pakt U de hond op en zet hem buiten. U bepaalt de plaats waar de hond zijn behoefte mag doen. Ook als hij gegeten heeft pakt U hem weer op en zet hem buiten. Als de hond heeft gespeeld en hij houdt er mee op of als hij onrustig wordt, dan moet hij meestal eerst naar buiten om wat te doen.  

Pak in het begin altijd de pup op om naar buiten te zetten, omdat als U hem zelf naar buiten laat lopen de kans groot is dat hij de deur niet haalt en binnen zijn behoefte doet. Blijf bij de pup tot hij zijn behoefte heeft gedaan en beloon hem daar uitbundig voor. Een pup kan zich vergissen en in huis zijn behoefte doen. Ziet U dit gebeuren roep dan NEE of FOEI, pak hem op en breng hem naar buiten. Doet hij dan daar zijn behoefte beloon hem dan weer uitbundig.

Mocht er een ongelukje gebeurd zijn terwijl U het niet zag, bestraf hem dan niet, hij zal niet weten waarom hij bestaft wordt. Als U attent bent en consequent de pup voor zijn behoefte buiten zet, is hij heel snel zindelijk. Leg in de helft van een bench een slaapdeken en in de andere helft een krant, hij zal alleen in uiterste nood zijn eigen plaats bevuilen.

Laat Uw pup voor U naar bed gaat goed uit. Geef de pup na 8 uur 's avonds niets meer te drinken, daardoor maakt U het hem makkelijker om de nacht schoon door te komen.

Brandwonden

Ook honden kunnen brandwonden oplopen. Pas op met frituurvet en fondueolie en andere hete vloeistoffen. Als de hond in aanraking komt met elektriciteit, brandt hij zich niet zo snel, maar geeft wel een nadelig effect op de spieren, bloedsomloop en het zenuwstelsel.

Let op tijdens de winterperiode met kwispelende staarten bij kaarsen! Laat hem ook niet voor een open haard liggen i.v.m. spattend hout. Krijgt een hond chemische stoffen over zich heen, dan overvloedig spoelen met water. Heeft hij chemische stoffen ingeslikt, NIET LATEN BRAKEN maar direct naar een DIERENARTS GAAN.

Honden en katten

Zorg bij kennismaking dat de kat een vluchtroute heeft en dat zijn nagels geknipt zijn. Houdt de kat bij zijn voorpoten vast en laat de hond rustig snuffelen. Forceer niets. Een kat spreekt een andere taal dan een hond.

Kleine hondjes

Deze worden nogal eens gedragen. Dit kan problemen geven omdat de hond aan zelfoverschatting gaat lijden, hij is immers groter dan honden die op hun poten staan. De rangorde tussen honden onder elkaar en bij mensen wordt op die manier door U beïnvloed, laat hem dus gewoon op zijn poten staan.

Bezoek

Doe Uw hond nooit de kamer uit als er bezoek komt! Hij zou agressief kunnen gaan reageren omdat bezoek nare gevolgen voor hem heeft. Hij mag blaffen als er gebeld wordt maar moet onmiddellijk stoppen als de baas dat zegt. De baas bepaalt wie er op bezoek mag komen. Zorg dat de hond niet steeds aandacht vraagt als U in gesprek bent met het bezoek. Probeert hij dat toch, stuur hem dan rustig naar zijn plaats om hem tot rust te brengen. Geef hem iets waarop hij kan kluiven, zodat zijn aandacht van het bezoek is afgeleid. Hij mag pas van zijn plaats als U dat zegt.

Kinderen en honden

 • Leer Uw kinderen respect te hebben voor de hond.

 • Leer ze de hond niet te storen op zijn plaats.

 • Leer ze de hond niet te storen als hij slaapt.

 • Leer ze dat het een hond is en geen speelgoed.

 • Leer ze de hond te roepen ipv achter hem aan te rennen als ze met hem willen spelen.

 • Leer ze geen vreemde honden te aaien.

 • Laat JONGE KINDEREN NOOIT DE HOND UITLATEN. De hond verdedigt meestal het kind en als het tot een vechtpartij komt tussen honden dan zit Uw kind er tussen. Heeft U een pup in huis, zorg dat hij slaapt als de kinderen naar school zijn en wakker is als de kinderen uit school thuis komen, zo voorkomt U al enkele problemen als hierboven genoemd.

Onweer en vuurwerk

 • Bent U zelf bang, breng dit dan niet over op Uw hond, doe alsof er niets aan de hand is.

 • Speel met Uw hond, schenk geen aandacht aan het lawaai.

 • Reageert Uw hond angstig, troost hem dan NIET, U bevestigt daardoor alleen maar zijn angst, hij blijft dan altijd angstig.

 • Ga niet onnodig naar buiten als er vuurwerk wordt afgestoken, er zijn altijd weer mensen die het leuk vinden om vuurwerk naar een hond te gooien. U schrikt daarvan en Uw hond dus ook en op dat moment heeft U als leider gefaald!

 • Zorg op oudejaarsavond dat U Uw hond voor 11 uur 's avonds heeft uitgelaten en ga pas weer met Uw hond naar buiten als het rustiger wordt met het knallen.

 • LAAT UW HOND NOOIT LOS ALS ER VUURWERK WORDT AFGESTOKEN, uw hond is apporteur, hij zal weggeworpen vuurwerk voor U op willen gaan halen!!!

Winterverzorging

Wanneer U met Uw hond een wandeling maakt in de winter, is het verstandig de voetzolen van Uw hond te controleren. Er wordt met pekel gestrooid en dat kan klachten geven bij de hond. Was de voetzolen met lauw water na elke wandeling en droog ze daarna weer goed af. Doe voor de wandeling TUSSEN de tenen wat vet om klonteren van sneeuw te voorkomen. Knip alle lange haren onder de voeten weg. Komen er toch sneeuwballetjes tussen de voetzolen (de hond gaat mank lopen), ontdooi deze dan met handen en verwijder ze voorzichtig. Zorg dat de hond geen sneeuw eet, hij raakt dan gemakkelijk aan de diarree.

Laat Uw hond nooit op het ijs, hij weet niet wanneer het wel of niet kan, hij zou er door kunnen zakken. Zorg dat de overgang van kou naar warmte niet te groot is, dus leg de hond niet voor de kachel of de verwarming. Bevroren oren, poten of staart opwarmen met handwarm water, nooit warmer dan 38 graden en beslist niet voor een straalkachel o.i.d.

Eigen plaats

De hond moet een vast plaats in huis hebben. Hij mag niet in de weg liggen maar moet wel bij het gezin zijn. Het moet een plek zijn waar hij zich veilig voelt en waar hij zich kan terug trekken als hij dat wil. Stuur hem naar zijn plaats als U gaat eten, zodat U het bedelen van de hond voorkomt. Zorg dat hij deze plek niet gaat verdedigen. Hij mag nooit voor straf naar deze plek worden gestuurd.

In de weg liggen

Als de hond in de weg ligt, loop dan niet om hem heen maar stap over hem heen of geef het bevel dat hij opzij gaat. Zo laat U zien, dat U de baas over Uw hond bent.

Etensbak, speeltje en kluif

U moet altijd de aan de voerbak van Uw hond kunnen komen. Als U de hond toestaat dat hij gromt, als U aan zijn spullen komt, dan bent U geen baas meer over Uw hond. Gromt hij als U aan zijn etensbak komt, los dit dan op door hem maar een deel van zijn eten te geven, is dat op dan geeft U hem weer wat enz. tot hij zijn volledige maaltijd heeft gehad. Zo leert hij, dat het wegnemen van zijn bak niet vervelend is, maar dat er weer wat eten komt. Is hij hier aan gewend, dan pakt U de bak als hij bijna leeg is en vult hem dan weer bij.

Geeft U hem een kluif, pak deze als hij hem in zijn bek heeft en zeg LOS of ruil het tegen iets dat hij lekkerder vindt. Geef daarna de kluif weer terug. Dit kunt U ook doen met zijn/haar speeltje. Leer Uw hond rustig te wachten op zijn eten, laat hem zitten tot U toestaat dat hij mag eten.

Tijdens de vakantie

 • Bespreek tijdig een plaats voor Uw hond in een pension.

 • Neemt U de hond mee naar het buitenland, laat hem dan tijdig inenten, in sommige landen zijn bepaalde entingen vereist, overleg dit met Uw dierenarts (vraag naar enting RODE TEEK en RABIES).

 • Uw hond heeft een dierenpaspoort nodig als U de grens overgaat. Bij de Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland kunt U deze aanvragen.

 • Gaat U met de auto, doe het raampje een klein stukje open en stop regelmatig voor een wandelingetje.

 • Moet de hond als U stopt in de auto blijven, zet deze dan in de schaduw en zorg voor  voldoende ventilatie.

 • Kan Uw hond slecht tegen autorijden, vraag dan Uw dierenarts om een lichte slaappil voor heen- en terugreis.

 • Zorg dat de hond een halsband draagt met een naamkoker waarin U een briefje doet met Uw volledige naam en adres en Uw vakantieadres, natuurlijk ook de naam van de hond.

 • Zorg dat U voldoende voer bij U heeft, de merken die hier in Nederland worden verkocht zijn niet altijd in het buitenland verkrijgbaar.

 • Staat Uw hond op medicijnen, zorg dan dat U voldoende bij U heeft.

 • Bij warm weer, zorg voor vers drinkwater, laat de hond niet overmatig spelen, koel de hond langzaam af als hij wil gaan zwemmen, dus laat hem niet direct in koud water springen.

 • Zorg dat hij op een schaduwrijke plaats kan gaan liggen, ook een hond kan een zonnesteek oplopen.

 • Neem Uw hond niet naast de fiets als het warmer is dan 22 graden, dat is dierenmishandeling.

 • Blijft de hond thuis, zorg dan dat de oppas de hond goed kent, maak een lijst van gegevens en voeding over de hond voor de oppas en vraag om de hond aangelijnd uit te laten. Geef de naam en het telefoonnummer door  van Uw dierenarts aan de oppas.

Voorkoming van HD

Naast erfelijke aanleg speelt het milieu een belangrijke rol, U kunt zelf heel wat problemen voorkomen:

 • Zorg voor een complete voeding (zie eerder vermeld)

 • Zorg ervoor dat Uw hond tijdens de groei niet te dik is;

 • Loop met Uw pup niet meteen grote afstanden, begint het uitlaten met een paar minuten per keer, bouw dit geleidelijk uit naar langer.

 • Laat Uw pup niet met grote volwassen honden spelen. Hij/zij wordt vaak ruw behandeld door de andere hond en dat kan hij lichamelijk nog niet aan.

 • Laat Uw hond niet op gladde vloeren spelen, hij glijdt met zijn poten alle kanten uit, waardoor je wrikbewegingen in de gewrichten krijgt;

 • Laat Uw pup geen trappen lopen, dit geeft overbelasting aan de gewrichten.

 • Laat Uw pup niet wild rennen met een bal o.i.d. met elke abrupte stop- en startbeweging krijgen de gewrichten weer een klap die slecht is

 • Zorg dat Uw pup op tijd rust krijgt. Zet hem apart en laat hem slapen. Uw hond moet minimaal 1 jaar zijn voor hij mee mag naast de fiets.

 • Zwemmen is goed voor de hond. Hij gebruikt zijn spieren goed en zijn botten worden niet belast.

Denk nu niet na dit verhaal dat U een kasplantje heeft gekocht, maar als Uw hond het eerste jaar goede voeding en beweging krijgt op de juiste manier dan heeft Uw hond daar zijn hele leven plezier van.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!!!!  

Met het bovenstaande heeft u wat richtlijnen gekregen over het opvoeden en grootbrengen van u pup. Mocht u toch nog vragen ergens over hebben, kunt u altijd even contact met mij opnemen.